Direct naar
Huidklachten
Energieklachten
Spijsverteringsklachten

Op deze pagina

Privacy Verklaring

Algemene voorwaarden Foodbenefits
E-mail: nicole@foodbenefits.nl
Website: www.foodbenefits.nl

Definities

  1. Foodbenefits: Foodbenefits, gevestigd te Dirksland onder KvK nr. 78121957.
  2. Klant: degene met wie Foodbenefits een overeenkomst is aangegaan.
  3. Partijen: Foodbenefits en klant samen.
  4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Foodbenefits enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

  1. Foodbenefits voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
  2. Foodbenefits heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
  3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
  4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Foodbenefits tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
  5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Foodbenefits tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Let op: Mijn advies bevat uitsluitend handvatten voor een gezondere leefstijl en is geen vervanging van medisch onderzoek. Ik ben geen arts en er wordt dus geen diagnose gesteld. Neem bij (acute) gezondheidsklachten óók contact op met uw medisch specialist of huisarts.

Laat je gegevens achter en ontvang mijn gratis download ‘Upgrade je koelkast‘ direct in je inbox. Met deze ingrediĂ«ntenlijst wordt het een makkie om je koelkast gezond te vullen.